Algemeen

De toegang tot deze site van Valetudo Consulting vof en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in BelgiŽ.

Auteursrecht

Copyright © Valetudo Consulting vof. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij Valetudo Consulting vof . Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciŽle, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen.

Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciŽle bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden. De Valetudo Consulting vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of persoonlijke schade. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere internetsites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat Valetudo Consulting vof of haar gelieerden banden hebben met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel Valetudo Consulting vof ervan uitgaat dat die andere sites uw belangstelling verdienen, kunnen noch Valetudo Consulting vof, noch haar gelieerden, noch hun directieleden, werknemers, leden of agenten op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door Valetudo Consulting vof of haar gelieerden geverifieerd of goedgekeurd. Indien u vaststelt dat u op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kunt u altijd naar deze site terugkeren via de pijl "Vorige" of door het domeinadres van Valetudo Consulting vof op te geven: http://www.valetudoconsulting.be.

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Daarbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens vergaard of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (uw naam, postadres, e-mail adres en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan uw verzoek. Deze informatie zal ons helpen u achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor uw behoeften. U mag geen informatie over andere leden van uw gezin verstrekken zonder hun toestemming.

Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand. De verantwoordelijke van het bestand is de Valetudo Consulting vof, Lange Beulestraat 46, 9250 Waasmunster, België. Deze gegevens zijn bestemd voor promotionele doeleinden. De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens. Gelieve Valetudo Consulting vof te contacteren als u gebruik wil maken van dit recht.

 
       
  Valetudo Consulting, Lange Beulestraat 46, 9250 Waasmunster, België   © 2021 alle rechten voorbehouden | gebruiksvoorwaarden